Hjem

Dag Verpeide


Tlf: 90580393Typer oppdrag


  • Bolig
  • Eiendomssalg
  • Eiendomsutvikling
  • Anleggsområder
  • Båt
  • Forsikringsoppgjør
  • Skader
  • Inspeksjon


MT DRONE er lisensiert av Luftfartstilsynet for kommersielle droneoperasjoner.


RPAS0721